Jumat, 04 November 2011

UNANG MANDELE

<!--[if gte mso 9]> Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE

Jesaya 49:4

Alai anggo ahu, ninna rohangku do: Ndang marguna na ngalutan i ahu magopo sambing do gogongku hupasudasuda; hape Jahowa * patingkostingkos uhum tu ahu, jala upangku di lambung ni Debatangku do.


HATORANGAN:

Turpuk on i ma panurirangon ni si Jesaya taringot tu ulaon ni naposo ni Debata. Naposo ni Debata i ma na pinillit ni Debata gabe ulaulaNa laho papatarhon dohot mangulahon lomo ni rohaNa (ay.2-3). Tangkas do misina i ma laho papunguhon bangso Israel naung marserak ala ni uhum ni Debata tu nasida. Alai dibagasan misi i gabe panulakon do na ro na mambahen “hampir” mandele ibana umbahen na didok : Ndang marguna na ngalutan i ahu magopo sambing do gogongku hupasudasuda (ay.4a). Alai alus ni Debata justru lam pabidang misina do, ndada tu halak Israel sambing be sahat haluaon i, alai dohot do tu angka bangso na asing (ay.6).

Nang pe songon i, tangkas do naso holan marsuru Debata di naposoNa ihut do muse jaminan ni ngolu ni naposoNa i dilehon, ninna do : “hape Jahowa * patingkostingkos uhum tu ahu, jala upangku di lambung ni Debatangku do” (ay.4b). Jala pahoton ni Debata ibana di tongatonga ni angka bangso na manghabiashon ibana (ay.7). Sangkap ni Debata ingkon tulus marhite naposoNa, paluahon parjolo bangso Israel, dungi sahat tu angka bangso parbegu dohot jaminan keberhasilan nang pe godang angka hamaolon.

Naso jadi mandele hape naposo ni Debata mangulahon parsuruonNa nang pe godang jala dokdok hamaolon (tantangan) songon na nidok ni turpuk sadari on. Hita do naposo ni Tuhan i, saluhut angka na porsea di Jesus Kristus. Alani parade ma dirim pangkeon ni Debata gabe naposoNa. Ulahon ma na dumenggan di Ibana. Unang mura mandele nang pe godang hamaolon na taadopi laho manghatindangkon Ibana, ingot ma bagabagaNa na mandok : sai na dongananku do hamu ganup ari, rasirasa ro ajal ni hasiangan on! (Mat.28:20). Amen!

Tidak ada komentar:

Posting Komentar